Wijkondernemingen


Enigszins overdonderd door de enorme belangstelling op Linkedin (12.500 x bekeken en ruim 100 keer aangevraagd!) hierbij een link naar het rapport De wijkonderneming als sociaal empower instrument op de website van LSAbewoners. Afgelopen maanden hebben Thijs van Mierlo (directeur LSAbewoners), Rutger Weeren (So/creatie) en Jeroen Boon (Kiemkracht) een viertal interviews gehouden met succesvolle wijkondernemingen uit Eindhoven, Zaandam, Schiedam en Zwolle. Vervolgens is gekeken hoe gemeente Den Haag de opgedane lessen van hen kan gebruiken om het beleid en strategie rondom wijkondernemingen verder kan aanscherpen. Nieuwe perspectieven op de Haagse wijkonderneming dus!

Als u kansen ziet voor samenwerking bij het opzetten van een wijkonderneming met bewoners aan zet of het organiseren van een expertmeeting rondom bewonersgestuurde wijkontwikkeling laat het ons weten! Wij delen graag onze kennis en ervaring vanuit een landelijk netwerk om zo samen verder te komen! Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Kiemkracht en LSA kan behulpzaam zijn voor (beleids-)medewerkers van gemeenten, wijkprofessionals en actieve bewoners en ZZPers die een wijkonderneming gestart zijn of hierover nadenken. Er zijn diverse vormen mogelijk, zoals:
• Presentatie van het rapport ‘De wijkonderneming als sociaal empower instrument’.
• Organiseren en leiden van een workshop, gespreks- of discussiebijeenkomst rondom wijkondernemingen.
• Meedenken en adviseren over (integraler) beleid rondom (het aanjagen van) wijkondernemingen in de gemeente.
• De kansen die ontwikkelingen zoals maatschappelijk aanbesteden, de omgevingswet of Right to Challenge biedt voor actieve bewoners en wijkondernemingen.
• Advies over het versterken van het businessmodel van een bestaande wijkonderneming.
• Wijkontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom-up.

De wijkonderneming past in een wereldwijde beweging waarbij zelfregulering voorop staat. Voorbeelden zijn er genoeg: mensen die samen met lokale ondernemers een energiecoöperatie oprichten; buurtbewoners die samen de zorg voor hulpbehoevende ouderen organiseren; bewoners die samen met de gemeente werken aan het groenbeheer in de straat; voedselcoöperaties en auto-deelinitiatieven. Kortom: bewoners nemen het heft in eigen handen om lokale problemen aan te pakken. Dat laatste is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want goed samenwerken met actieve bewoners vereist een andere houding van professionals.

Zie ook onderstaande link naar veelgestelde vragen over het rapport
https://www.lsabewoners.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-over-wijkondernemingen-bewonersbedrijven/