Symposium ‘The Rural Idyll’ 16 oktober 2009


Time: 10:00 – 18:00

Place: Lumen (Building 100, WUR). Droevendaalsesteeg 3, Wageningen

Participation: €80,- , Staff WUR, VHL and KLV-members: €40,-, Students: free

Registration: www.theruralidyll.nl or mail to ruw@wur.nl

Language: English

Vrijdag 16 oktober 2009 organiseert Stichting Ruraal Wageningen (RUW), een Symposium in Wageningen met als titel ‘The Rural Idyll’. Op deze dag staan visies van verschillende actoren op het platteland centraal en zullen nieuwe functies van het platteland en de gevolgen hiervan worden bediscussieerd. Het Symposium maakt deel uit van een Lustrumweek (12-16 oktober) om haar 30ste verjaardag te vieren.

Tot nu toe hebben de volgende sprekers toegezegd: Prof. Dr. Ir. Han Wiskerke (Rurale Sociologie WUR), , Atty Bruins (LNV), Jan Huijgen (Demonstratiebedrijf Multifunctionele Landbouw Eemlandhoeve) en Wilma van Meteren Trouw – Serie ‘Red het Platteland‘.

Workshops door Willem Foorthuis (Lector Plattelandsvernieuwing (VHL), Anton Stortelder (Alterra), Bart Aptroot (‘Ontwerplab krimp’, Friesland) en Europe at the edge: Romania. De dag wordt afgesloten met een panel debat.

Via dit en andere weblogs zal speciale aandacht gegeven worden aan de rurale idylle, wie zich daarin bewegen en macht op uitoefenen. Functies van het Nederlandse en Europese platteland zijn steeds meer aan snelle veranderingen onderhevig. Waar eerst de agrarische functie dominant was, worden functies als natuur, wonen en waterberging steeds belangrijker. Deze en andere functieveranderingen op het platteland leiden tot strijd en wens tot integrale gebiedsontwikkeling. Daarnaast vormt krimp in sommige delen van Nederland steeds een belangrijker probleem.

Tijdens het Symposium zullen agrariërs, plattelandsbewoners, (agrarische) natuurverenigingen, overheden, wetenschappers en landschapsarchitecten hun visie geven op de toekomst van het platteland. Wat is hun ‘Rurale Idylle’ en hoe verhouden deze verschillende Idylles zich tot elkaar?

Maar u kunt nu al als deelnemer via GUUS laten weten wat de verwachtingen zijn van dit symposium? Wat is volgens u de toekomst van het platteland en welke rurale idylle heeft u of juist niet, maw schrikbeeld?

Wie komt er ook? Wie doet er mee met de rol vervullen van ’sociaal reporter’ voor deze dag? Lees hier “Iedereen kan sociaal reporter zijn.

Dag van de aquacultuur wo. 27 mei


Wij nodigen u van harte uit voor Zilte Zaken en Smaken Dag op wo. 27 mei te Yerseke.
In bijgaand programma leest u er meer over.

Een bijzonder evenement met allerlei activiteiten, workshops, lezingen en een gezellige markt rondom aquacultuur waar u kunt proeven, ontmoeten, bijpraten, leren en netwerken (zie ook het programma). Deze dag is bedoeld voor ondernemers, studenten, docenten, overheden, onderzoekers, burgers, toeristen en jeugd.

Mooie kansen, aansprekende projecten
Mede in het kader van de gebiedsontwikkelingsproject Yerseke zijn diverse partijen actief bezig om nieuwe kansen en perspectieven binnen de aquacultuur te signaleren, te ontwikkelen en te realiseren. Vanuit het onderwijs, in samenwerking met andere partijen, zijn al volop projecten in ontwikkeling die op de Zilte zaken en Smaken dag samenkomen:

  • Proef de kwaliteit van Zilte zaligheden;
    Bij de uitreiking van de eerste kistje zeekraal wordt er een heerlijke Zilte proeverij georganiseerd door studenten van de Horeca opleiding van ROC Zeeland. Meerdere zeegroentes zijn verwerkt tot heerlijke zilte hapjes. Ook zal er een gratis receptenfolder wordt gepresenteerd!
  • Proberen en leren in een Zilt land
    Studenten en medewerkers van Hogeschool Zeeland en Edudelta College Goes werken samen aan vragen van ondernemers op het gebied van o.a. aquacultuur. Ook studenten van de Universiteit Wageningen helpen mee invulling te geven aan regionale vragen over aquacultuur.
  • De markt van ‘t land[t] in de stad
    Studenten van Edudelta College Goes geven voor het brede publiek voorlichting en demonstraties over producten en diensten van (agro)bedrijven waar zij stage hebben gelopen. Het gaat om proeven, beleven en genieten van de streek en haar producten.

Wilt u de Zilte zaken en smaken Dag niet missen?
Meldt u zich dan aan via Edudelta

Primeur op deze dag: de uitreiking van de eerste kistjes zeekraal en lamsoren 2009 aan Lambert van Nistelrooij, lid van het Europees Parlement.

Pergola, CSA en stadslandbouw?


Ik was onlangs op de eerste Pergola Conferentie te Dronten.
Wat zeg je?
Pergola, geen één van hout maar een economisch partnership van boeren en consumenten.
Een groep enthousiaste mensen die betrokken wil zijn bij een boerderij sluit een contract met een boer om zijn producten af te nemen. Op deze manier is de boer verzekerd van afzet van betaalbare producten. Bovendien kunnen deelnemers helpen op het land of bij planning en distributie. Ze kunnen activiteiten organiseren zoals oogstfeesten. Boer en consument krijgen op deze wijze elkaar weer in beeld. Het dagelijks voedsel is geen anonieme aangelegenheid meer, maar krijgt weer een gezicht.

Deze goed bezochte conferentie, ruim 80 mensen, was de afsluiting van het project ‘Ondernemen volgens Pergola’. Dit project van initiatiefneemster Tineke Bakker, ervaren Pergola boerin op de Oosterwaarde in Diepenveen, is erop gericht om ervaringen met Pergola in kaart brengen, het concept te optimaliseren en de opgedane kennis en ervaring naar buiten brengen. Nu dat verdient aandacht, bij deze.

CSA-model: Community Supported Agriculture
In de jaren tachtig ontstond in de Verenigde Staten de behoefte bij biologische boeren naar contact met hun consumenten. Op hun beurt wilden consumenten meer afweten over de omstandigheden en wijze waarop hun voedsel werd geproduceerd. Meer dan duizend bedrijven in de VS en Canada werken succesvol volgens het CSA-model: Community Supported Agriculture. In Nederland werd in 1997 De Oosterwaarde in Deventer, de eerste Pergola-associatie. Een jaar later volgde Biologisch Dynamische Tuinderij De Aardvlo in Utrecht en De Nieuwe Ronde in Wageningen.

Kern van de Pergola-associatie/CSA-model is de afspraak die gemaakt wordt tussen boeren en klanten, die daarna geen klanten meer zijn maar deelnemer, lid van de boerderij. De deelnemer zegt toe (wekelijks) een deel van de oogst af te nemen, ongeacht of die groot of kleiner uitvalt, en daarvoor de kosten te dragen. De boeren op hun beurt spannen zich in om de aarde, de planten en de dieren naar beste kunnen te verzorgen, waardoor ook de behoefte aan kwalitatief hoogstaande voeding van de aangesloten leden is gewaarborgd.

De film The real dirt on farmer John is in dat opzicht ontroerend en inspirerend. Deze film gaat over het levensverhaal van een excentrieke boer, John Peterson, in het midwesten van de VS. Als zijn vader in de jaren zestig overlijdt, neemt de jonge boer het familiebedrijf over. Hij tovert de traditionele boerderij om tot een toevluchtsoord voor hippies en kunstenaars, maar stort daarmee het bedrijf bijna in een faillissement. Noodgedwongen verkoopt hij bijna al het land, waar zijn vader z’n hele leven hard voor heeft gewerkt. Door zijn extravagante persoonlijkheid is hij het middelpunt van roddel en achterklap in de boerengemeenschap en zijn carrière als boer lijkt teneinde. Het tij keert als hij een nieuwe start maakt als biologisch landbouwer en een aantal families uit Chicago aandeelhouder van zijn bedrijf wordt (CSA-model).

Door CSA verder te ontwikkelen kan verduurzaming van de landbouw verder in gang kunnen worden gezet. Burgers hebben een positieve invloed op dit aspect doordat zij vragen stellen aan de boer. De boer op zijn beurt kan, in ieder geval op economisch vlak, verduurzamen doordat burgers betrokken raken en steun geven. Zo helpen zij elkaar om een gezonde landbouw te bewerkstelligen.

zie ook ondernemen-volgens-pergola

Nieuwe stadslandbouw initiatieven in Nederland
Eetbaar rotterdam
Gezonde Gronden
Boerenstadswens
Lekker Utregs

download
RLG rapport rond de tafel