Register now: PeerValue Conference #Amsterdam 2-3 September #collcons #sharingeconomy


Zojuist hiervoor opgegeven beloofd een interessante bijeenkomst te worden over de stormachtige ontwikkelingen binnen de deeleconomie, naar meer coöperatieve vormen en eigendom in handen van de gebruikers.

Interview met Joost Beunderman over civic economy


Joost Beunderman, werkzaam voor Urhahn en één van de samenstellers van het pas verschenen rapport civic_economy legt hier helder uit dat het begrip Civic Economy staat voor een andere manier van werken, financieringsmodellen die uitgaan van waardecreatie, lokale veerkracht en sociaal ondernemerschap. In de visie van ‘Civic Economy’ maken mensen op lokaal niveau in straten, buurten en wijken ook economie en zou er een sterkere relatie met de praktijk van de financiële wereld moeten bestaan.

Dit sluit aan op het Engelse fenomeen Big Society: een samenleving waarin de overheid en de markt niet dominant zijn, maar er juist meer plaats komt voor initiatief vanuit burgers zelf. Phillip Blond van de denktank ResPublica geldt als ideeënleverancier en ideoloog van The Big Society. Jos van der Lans schreef begin dit jaar nav de burgerschapslezing door de publieke zaak het volgende boeiende stuk en hier het verslag van de avond.

Minister Donner sloot onlangs het Nederlandse Big Society congres ‘Ruimte voor burgers’ veelbelovend af; met de aankondiging de handschoen op te pakken om te onderzoeken of de Engelse wijkaanpak zoals trusts – wijkondernemingen die bestuurd worden door bewoners – vertaald kunnen worden naar Nederland
Zie voor een uitgebreide en interessante verslaglegging van het congres door het KEIkenniscentrum hier

Plugging the leaks.
Dit Engelse concept waarin men de wijk als economische eenheid beschouwt en de bewoners als (potentiële) ondernemers die hun eigen wijk economie kunnen aanjagen, kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Plugging the leaks is gestart door de New Economics Foundation, een denktank die de Engelse regering adviseert en projecten op lokaal en landelijk niveau uitvoert, waarbij op een andere manier wordt gekeken naar economisch rendement, het regenereert de lokale economie van binnenuit en maakt handig gebruik van de middelen die een gemeenschap al bezit.

zie ook meer info op http://civiceconomy.net/