Optimisme over stadslandbouw


Leuk om te zien dat ze mijn quote hebben gebruikt op de achterkant van de factsheet perspectief op stadslandbouw Maar hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat er ruimte komt voor een andere kennisontwikkeling in onderwijs en onderzoek. Vanuit het huidige topsectorenbeleid, wat behoorlijk richtinggevend is, gaat men gemakshalve uit van het mantra kennis → kunde → kassa. Een eenzijdige economische paradigma, waarin de aandacht voor sociale innovatie, nieuwe economie (meervoudige waardecreatie) en sociaal ondernemerschap structureel ontbreekt. Terwijl we in deze overgangsfase waarin we zitten juist toe zullen moeten naar een bredere context van waardecreatie, m.a.w. een meer maatschappelijke valorisatie. Stadslandbouw en andere bottum up sociale initiatieven generaliseren vaak op meerdere fronten waarde, dus niet alleen in economische zin, maar ook juist in sociaal en maatschappelijk opzicht – zie bijvoorbeeld de Voedseltuin in Rotterdam dat naast economische waarde ook maatschappelijk rendement creëert. (functie aan braakliggend terrein, educatie, zorg voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt)

onderzoekerstadslandbouw

Afgelopen voorjaar hebben collega’s en ik een online enquête uitgezet onder mensen die betrokken zijn bij stadslandbouw. 102 mensen die zich op verschillende manieren en in verschillende regio’s met stadslandbouw bezighouden, hebben onze enquête ingevuld. Doel van het onderzoek was te onderzoeken hoe betrokkenen aankijken tegen stadslandbouw. Hoe staat het ervoor? Wat is de volgende stap? En wie moet die zetten?

We vroegen respondenten welk cijfer ze de huidige stadslandbouw geven; hoe vinden ze dat de stadslandbouw ervoor staat? De antwoorden laten een piek zien bij het cijfer zes, net iets meer dan de helft van de respondenten geeft een voldoende. Door een groot aantal erg lage cijfers is het gemiddelde van de cijfers toch net onvoldoende (5,2).

cijfer

We hebben respondenten ook gevraagd hoe ze de toekomst van de stadslandouw zien; veel van hen zijn daar positiever over. Het gemiddelde cijfer ligt nu bij een 7,6 met een piek bij het cijfer acht (en, toegegeven, ook een piekje bij vijf). Meer…

View original post 120 woorden meer

The Study of Fundamental Consciousness Entering the Mainstream …


They discovered many insights into cognition and the functioning of perception, yet the central enigma, the nature of consciousness itself, remained mysteriously elusive. …

Source: www.collective-evolution.com

See on Scoop.itenergieke samenleving

Interview series takes a look at resilience


Bio-cultural Resilience Tool

This post is a follow up to the first highlights from the interviews introduced last week. Before deals and companies next week, let’s take a look at resilience, especially of socio-ecological systems.

Resilience is one of the key constructs that the fund draws on. The Stockholm Resilience Center, one of our partners, offers deep experience measuring holistic impact and their 9 planetary boundaries for resilience inform our selection of investment opportunities and risk analysis.

Kevin tells us how he sees resilience: 

Shaun’s view on resilience and it’s usefulness as a framework: 

Thank you for reading and watching, and don’t forget to like us on Facebook and follow us on Twitter.  If you have any comments or questions, please leave them below or contact bioculturalresilience@gmail.com.

Happy New Year 2014!

View original post